Implantaten

Wat is een implantaat?

Een implantaat lijkt op een titanium schroefje en is te vergelijken met een kunstwortel, welke op de plaats gezet kan worden van de wortel van de tand of kies die verloren is gegaan.

Hoe wordt de behandeling uitgevoerd?

De behandeling verloopt in een aantal fases. Allereerst zal worden begonnen met het onderzoek en bespreken van het mogelijke behandelplan, in de volgende fase zullen de implantaten worden ingebracht. In de meeste gevallen zal na het vastgroeien een tweede ingreep volgen om het implantaat ‘boven het tandvlees’ te halen. In de laatste fase wordt de constructie, bijv. een brug op implantaten, gemaakt.

Klikgebit

Wanneer een volledige prothese niet meer goed blijft zitten en deze niet op eenvoudige wijze beter passend gemaakt kan worden, kan een klikgebit uitkomst bieden. De kosten hiervan komen na goedkeuring van uw verzekering voor een groot gedeelte voor vergoeding in aanmerking.

Kosten

De kosten van een constructie op implantaten kunnen sterk uiteen lopen. Dit is onder meer afhankelijk van de tandtechniekkosten, het gebruikte implantaatsysteem en methode. Ook de uitgebreidheid van de behandeling heeft daar invloed op, een grote brug met extra botherstel operatie zal veel duurder zijn dan een enkele kroon op een implantaat zonder botherstel operatie.
Grofweg zou je kunnen zeggen dat een kroon op een implantaat, zonder extra ingrepen, tussen de 1600 en 2200 euro kost. Een consult bij een van onze implantologen kan uw meer duidelijkheid verschaffen.

Een overkappingprothese op twee implantaten zal grofweg tussen de 3000 en 4000 euro kosten, maar kan grotendeels vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij. De tandarts-implantoloog zou een voorstel hiervoor kunnen indienen bij uw verzekering. Uw eigen tandarts of tandprotheticus kan u door verwijzen naar een van onze implantologen.