Wortelkanaalbehandeling

Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Een wortelkanaalbehandeling, ook wel zenuwbehandeling of endodontische behandeling genoemd, is een behandeling, die moet worden uitgevoerd, als er in het wortelkanaal of in het kaakbot rondom de wortelpunt van een tand of een kies een ontsteking is, of een ontsteking dreigt te ontstaan.

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?

Door de verdoving is de wortelkanaalbehandeling vrijwel altijd pijnloos, zeker wanneer je er niet te lang mee door blijft lopen. Wel kan er na de behandeling enige napijn optreden. Deze pijn is meestal binnen 2 dagen verdwenen en is met paracetamol of ibuprofen goed te bestrijden. Mocht de napijn erg lang aanhouden, neem dan contact op met uw tandarts.

Wat gebeurt er als ik geen wortelkanaalbehandeling laat uitvoeren?

Als de zenuw in uw tand of kies eenmaal ontstoken is, zal deze meestal niet meer genezen. Wanneer er dan geen wortelkanaalbehandeling wordt uitgevoerd zal deze ontsteking in de meeste gevallen doorwoekeren en zal de pijn in heviger mate terugkomen en zal het element in veel gevallen niet meer te redden zijn. Het alternatief van een wortelkanaalbehandeling is dan het trekken van de tand of kies. In sommige gevallen is dit de beste oplossing. Ook wanneer het trekken vooraf de beste oplossing lijkt, is het beter daar niet te lang mee te wachten, omdat de doorwoekerende ontsteking in het bot veel schade kan veroorzaken en er dan later bijvoorbeeld geen implantaat meer past. Over het algemeen is het beter om zoveel mogelijk uw eigen tanden en kiezen te behouden en dus een wortelkanaalbehandeling uit te laten voeren.