De praktijk

Alle specialisten onder één dak

Aemstelgroep tandartsen is een patiëntgericht samenwerkingsverband van tandartsen, mondhygiënistes, tandtechniekers en tandarts specialisten. Wij bestaan momenteel meer dan 30 jaar en werken vanuit 2 praktijken in Amstelveen, aan de rand van Amsterdam en 1 praktijk op de Middenweg in Amsterdam. Naast de algemene tandheelkunde zijn wij gespecialiseerd in endodontie, implantaten, cosmethetische tandheelkunde, mondhygiëne, kindertandheelkunde en de behandeling van patiënten met tandartsangst. Ook voor de meeste chirurgische ingrepen kunt u bij ons terecht.

Eerste bezoek

Wij verzoeken u om voorafgaand aan het eerste bezoek een vragenlijst in te vullen. Hierop dient u personalia, bijzondere omstandigheden en medische gegevens te vermelden. Het is belangrijk dat u over de juiste namen beschikt van medicijnen die u gebruikt. De door u verstrekte gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistraties.

Tijdens het eerste consult wordt de vragenlijst met u doorgenomen en vindt een grondig onderzoek van uw gebit plaats. Tevens worden hiervoor röntgenfoto’s gemaakt. In een enkel geval zullen ook gebitsafdrukken en/of een parodontiumstatus (tandvleesonderzoek) noodzakelijk blijken.
Aan de hand van dit onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. In het geval van een uitgebreide behandeling zal met u een globale kostenbegroting en tijdsplanning worden besproken.

Preventie

Preventie is het sleutelwoord in onze praktijken. Het is daarom belangrijk dat uw gebit regelmatig wordt gecontroleerd zodat problemen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd.
Wij vinden in de meeste gevallen een halfjaarlijks onderzoek voldoende, in overleg kan deze periode worden verlengd of bekort. Langer dan een jaar wordt in het algemeen niet meer verantwoord gevonden.
Wij herinneren u middels een schrijven aan de afgesproken termijn.