De praktijk

Vestigingen

Onze praktijken in Amstelveen zijn gevestigd op 2 verschillende locaties. Sinds 1985 zijn wij gevestigd in Amstelveen. Nadat de huisvesting op de Amsterdamseweg in 1996 te klein werd zijn wij verhuisd naar Laan Rozenburg waar in 2003 een 2e vestiging in gebruik genomen werd. Op 1 november 2005 was de vestiging in het Medisch Centrum Bankras een feit.

Eerste bezoek

Wij verzoeken u een vragenlijst in te vullen. Hierop dient u personalia, bijzondere omstandigheden en medische gegevens te vermelden. Het is belangrijk dat u over de juiste namen beschikt van medicijnen die u gebruikt. De door u verstrekte gegevens worden behandeld conform de Wet Persoonsregistraties.

Tijdens het eerste consult wordt de vragenlijst met u doorgenomen en vindt een grondig onderzoek van uw gebit plaats. Tevens worden hiervoor röntgenfoto’s gemaakt. In een enkel geval zullen ook gebitsafdrukken en/of een parodontiumstatus (tandvleesonderzoek) noodzakelijk blijken.
Aan de hand van dit onderzoek wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. In het geval van een uitgebreide behandeling zal met u een globale kostenbegroting en tijdsplanning worden besproken.

Preventie

Preventie is het sleutelwoord in onze praktijken. Het is daarom belangrijk dat uw gebit regelmatig wordt gecontroleerd opdat problemen in een vroeg stadium worden gesignaleerd.
Wij vinden in de meeste gevallen een halfjaarlijks onderzoek voldoende, in overleg kan deze periode worden verlengd of bekort. Langer dan een jaar wordt in het algemeen niet meer verantwoord gevonden.
Wij herinneren u middels een schrijven aan de afgesproken termijn.