Cosmetisch

De laatste jaren is onze visie op de tandheelkunde ingrijpend veranderd. We weten dat een mooi gebit niet alleen bijdraagt aan een goede functionaliteit, maar ook van belang is voor het algemeen welbevinden van een persoon. De positieve uitwerking van een mooi (gerestaureerd) gebit is groot en wordt in onze samenleving steeds belangrijker. Door het gebruik van de modernste technieken en beste materialen zijn wij tegenwoordig in staat om in vrijwel alle situaties een mooi resultaat te realiseren, soms zelfs met minimale ingrepen. Bij Aemstelgroep tandartsen krijgt u deskundig advies over de verschillende mogelijkheden om uw gebit in een optimale conditie te krijgen.