Geriatrie

Januari 2007 is binnen de Aemstelgroep tandartsenpraktijk de Geriatrische Verwijspraktijk van start gegaan. Oudere patiënten die door een lichamelijke en/of geestelijke beperking niet langer door hun eigen tandarts behandeld kunnen worden, kunnen hier terecht voor aangepaste mondzorg.

Voorbeelden van categorieën patiënten die hiervoor in aanmerking komen zijn:

 • rolstoelafhankelijke patiënten (bijvoorbeeld ten gevolge van ernstige reuma)
 • patiënten die lijden aan een neurologische aandoening met mogelijk afasie, apraxie en
  paralyse tot gevolg (CVA, ziekte van Parkinson, multiple sclerose)
 • patiënten met cognitieve stoornissen (ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie).

Faciliteiten:

 • Het centrum is goed toegankelijk voor rolstoelen en scootmobiels.
 • Er is een actieve tillift om rolstoelafhankelijke patiënten, die wel kunnen staan maar
  niet kunnen lopen, te verplaatsen van de rolstoel in de behandelstoel.
 • Bij rolstoelafhankelijke patiënten die tandheelkundige behandeling nodig hebben,
  maar bij wie transfer met de actieve tillift niet mogelijk is, is behandeling in de rolstoel soms mogelijk. Is behandeling in de rolstoel niet mogelijk, dan zal verwijzing plaatsvinden naar een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde.
 • Binnen de tandartsenpraktijk zijn verschillende disciplines aanwezig, waardoor, indien gewenst, veel specialistische behandelingen mogelijk zijn.

 

Bij de behandeling staan de wensen van de patiënt voorop! Wij vinden het belangrijk dat u geen pijn heeft en goed kunt eten. Voorafgaand aan de behandeling wordt altijd de algemene gezondheid in kaart gebracht. Indien gewenst, wordt overleg gepleegd met de huisarts of behandelend specialist voor bijvoorbeeld het aanpassen van de medicatie.

Veel ouderen die te maken krijgen met een lichamelijke of geestelijke beperking zijn al jaren niet meer bij de tandarts geweest. Dat is heel goed te begrijpen, het is immers al lastig genoeg om met een beperking te leven. Aarzelt u vooral niet bij het maken van een afspraak.