Mariette Grykien

BIG-nummer: 29920549602

Ik sta voor hoog kwalitatieve tandheelkunde waarbij de patiënt centraal staat.
Ik ben kritisch op mijn eigen werk en voel sterk de noodzaak om mezelf altijd te
blijven verbeteren.

Goeie communicatie en begrip voor de patiënt met zijn of haar problemen,
wensen en sociaal/culturele achtergrond vind ik erg belangrijk. Een patiënt moet
zich op zijn/haar gemak voelen in de stoel en met een prettig gevoel de prakrijk
verlaten.

Een gezellige en open sfeer binnen het team en goed intercollegiaal overleg zijn
naar mijn idee essentieel voor het leveren van optimale tandheelkundige zorg.
Hiernaast heb ik affiniteit met esthetische tandheelkunde.

Tandarts